ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΧΑΡΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΛΛ | ENG A- A+ Αα

Επίσκεψη στο μουσείο

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας στεγάζεται στο κτήριο της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς στη διεύθυνση Μπενάκη & Αγίου Ιωάννου στην Καλαμάτα.Εισιτήρια

Ολόκληρο: €3, Μειωμένο: €2

Ώρες Λειτουργίας

Θερινό Ωράριο:

Δευτέρα: 13.30 - 20.00
Καθημερινές, Κυριακές και αργίες: 8.00 - 20.00

Χειμερινό Ωράριο:

Δευτέρα: 13.30 - 20.00
Καθημερινές: 08.00 - 20.00
Κυριακές και αργίες: 8.30 - 15.00


Ημέρες Ελευθέρας Εισόδου:

 • 6 Μαρτίου - Μνήμη Μελίνας Μερκούρη.

 • 18 Απριλίου - Διεθνής Ημέρα Μνημείων.

 • 18 Μαΐου - Διεθνής Ημέρα Μουσείων.

 • 5 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

 • Tο τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου κάθε έτους (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς).

 • Οι Κυριακές κατά το διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου.

 • Οι επίσημες αργίες του Κράτους.

 • Η πρώτη Κυριακή κάθε μήνα πλην των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου (όταν η πρώτη Κυριακή είναι αργία, ως ημέρα εισόδου καθορίζεται η δεύτερη Κυριακή).

 • 27 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα Τουρισμού.


Πρόσωπα που δικαιούνται μειωμένη είσοδο:

 • Οι φοιτητές Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ισοτίμων Σχολών των εκτός της Ε.Ε. χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.

 • Οι συμμετέχοντες σε Διεθνή Συνέδρια μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντού Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 • Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα εκδρομών που διοργανώνει ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας.

 • Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • Έλληνες πολίτες καθώς και οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ε.Ε άνω των 65, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου.


Πρόσωπα που απαλλάσσονται από την καταβολή εισιτηρίου εισόδου:

 • Τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 • Οι νέοι ηλικίας έως 19 ετών, με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου για την επιβεβαίωση της ηλικίας.

 • Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή Ισοτίμων Σχολών των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.

 • Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας.

 • Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) και του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (Ο.Π.Ε.Π.), με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

 • Οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) ή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη αυτής.

 • Οι ξεναγοί, με την επίδειξη ταυτότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 • Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης.

 • Οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας.

 • Τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε όλη την Ελλάδα, με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας – μέλους.

 • Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντού Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 • Οι συνοδοί τυφλών και ατόμων με κινητικά προβλήματα.

 • Οι κάτοχοι δελτίου ελευθέρας εισόδου.

 • Οι κάτοχοι της «Κάρτας Πολιτισμού» η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού μέσω των κατά τόπους Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.ΛΗ' ΕΠΚΑ 26η ΕΒΑ