ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΧΑΡΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΛΛ | ENG A- A+ Αα

Εκπαιδευτικές δράσεις

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική πολιτική του ΥΠ.ΠΟ.Τ καθώς θεωρεί σημαντική την εκπαίδευση στον πολιτισμό ως μέρος αγωγής του μαθητικού και ενήλικου κοινού. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνει και γι'αυτή τη χρονιά εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις που απευθύνονται σε οικογένειες, σχολικές ομάδες και επισκέπτες.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για οικογένειες

Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία

«Τα ζωάκια του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσηνίας»
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Nηπιαγωγείου Α' Δημοτικού και Β' Δημοτικού

«Μια πινΕλιά στο χρόνο»

«Τα μυθικά όντα του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσηνίας»

«Πάμισος το θεϊκό ποτάμι της Μεσσηνίας»

«Το Μουσείο αγκαλιάζω, Μαθαίνω το Μουσείο, Παίζουμε ανασκαφή;»


Για σχολικές ομάδες Γ΄έως Ε΄ Δημοτικού

Μάρτιος - ΙούνιοςΏρα: 10:00π.μ. - 12:00μ.μ


Τα παιδιά ανακαλύπτουν την ιστορία του κτηρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσηνίας αλλά και την ιστορική γειτονιά στην οποία βρίσκεται. Έρχονται σε επαφή με διαφορετικά εκθέματα, από διαφορετικά υλικά, προερχόμενα από τις τοποθεσίες της Μεσσηνίας από μακρινές εποχές που εξυπηρετούσαν επιμέρους ανάγκες των ανθρώπων. Στη συνέχεια τα παιδιά μαθαίνουν και παίζουν ανασκαφή αλλά και συντήρηση των αρχαίων αντικειμένων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μουσείου.

«Στα μονοπάτια της βυζαντινής Μεσσηνίας»

«Μάντεψε ποιος είμαι!»

«Για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου»

Εκπαιδευτικά προγράμματα για επισκέπτες

ΛΗ' ΕΠΚΑ 26η ΕΒΑ