ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΧΑΡΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΛΛ | ENG A- A+ Αα

Εκπαιδευτικές δράσεις

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική πολιτική του ΥΠ.ΠΟ.Τ καθώς θεωρεί σημαντική την εκπαίδευση στον πολιτισμό ως μέρος αγωγής του μαθητικού και ενήλικου κοινού. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνει και γι' αυτή τη χρονιά εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις που απευθύνονται σε οικογένειες, σχολικές ομάδες και επισκέπτες.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για οικογένειες

Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία

«Τα ζωάκια του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσηνίας»
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Nηπιαγωγείου Α' Δημοτικού και Β' Δημοτικού.

«Μια πινΕλιά στο χρόνο»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μια πιν Ελιά στον χρόνο». Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο έως τον Ιούνιο.

Για σχολικές ομάδες Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού

Ώρα: 10:00π.μ - 11:15 π.μ.

Μέσω της βιντεοπροβολής του ομώνυμου παραμυθιού οι μαθητές ταξιδεύουν στο Ανάκτορο του Νέστορος και μαθαίνουν για τη σημασία της ελιάς στη μακρινή Μυκηναϊκή εποχή. Στη συνέχεια καλούνται να εξερευνήσουν στο Μουσείο τα αντικείμενα που σχετίζονται με την ελιά και το λάδι και προέρχονται από το Ανάκτορο του Νέστορος. Το εκπαιδευτικό ολοκληρώνεται με το παιχνίδι μνήμης και με ζωγραφική στην αίθουσα δραστηριοτήτων

«Τα μυθικά όντα του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσηνίας»

«Πάμισος το θεϊκό ποτάμι της Μεσσηνίας»

«Το Μουσείο αγκαλιάζω, Μαθαίνω το Μουσείο, Παίζουμε ανασκαφή;»

«Στα μονοπάτια της βυζαντινής Μεσσηνίας»

«Μάντεψε ποιος είμαι!»

«Για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου»

Εκπαιδευτικά προγράμματα για επισκέπτες

ΛΗ' ΕΠΚΑ 26η ΕΒΑ